03/05/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ

Υμνοι Μεγάλης Εβδομάδος – Μεγάλης Παρασκευής

Σε τον αναβαλλόμενον το φως ώσπερ ιμάτιον

Ἰδιόμελον Ἦχος πλάγιος Α’


Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, 

σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, 
ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· ἀλλ’ ἰδοὺ νῦν βλέπω σε, δι’ ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον· πῶς σε κηδεύσω 
Θεέ μου; ἢ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω, τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα; 
ἢ ποῖα ᾄσματα μέλψω, τῇ σῇ ἐξόδῳ Οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου, 
ὑμνολογῶ καὶ τὴν Ταφήν σου, σὺν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι.


Από την ηχογράφηφη “Αντίφωνα” του Αλέξη Παρχαρίδη
“Εκκλησιαστηκά Ποντιακά Κατ’ Αντιφωνίαν”
Βυζαντινή Χορωδία του Γεωργίου Κακουλίδη η οποία απαρτίζεται από τους ψάλτες:
Αβραμίδη Βασίλειο
Βόσση Αθανάσιο
Γιανακούρο Ιωάννη
Θεοδώρου Ιωάννη
Κακουλίδη Νικόλαο
Κονταξή Σωτήριο
Κυπριώτη Σταμάτη
Μεγαλούδη Ιωάννη
Νικολόπουλο Νεκτάριο
Ντάκο Αναστάσιο
Φράγκη Παναγιώτη

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος, όπου κορυφώνονται τα Πάθη του Χριστού και γίνεται η σταύρωση του Χριστού το ξημέρωμα τις 
ίδιας μέρας. Μέχρι λίγο πριν τις 11:00 το πρωί τελείται η λειτουργία των Μεγάλων Ωρών 
όπου οι γυναίκες μοιρολογούν και κλαίνε για τον Χριστό ενώ άλλοι προσκυνούν και 
αποτείνουν φόρο τιμής στον σταυρωθέντα Χριστό. Απ’ τα ξημερώματα τις ίδιας μέρας 
ετοιμάζεται ο επιτάφιος και τελείται ολονυχτία στις περισσότερες εκκλησίες της Ελλάδας. 
Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Χριστός αποκαθηλώνεται και τοποθετείτε στον Επιτάφιο 
όπου θα γίνει περιφορά του το βράδυ. Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα 
σε όλη την Ελλάδα και παραδοσιακά απαγορεύεται πάσα εργασία και γίνεται 
αυστηρότατη νηστεία και απαγορεύεται και η κατάποση του λαδιού. Σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας εκείνη τη μέρα, φτιάχνεται ένα ομοίωμα του Ιούδα το οποίο ήτε καίγεται ήτε πυροβολείται και εν συνεχεία καίγεται. Επίσης την ίδια μέρα πολλοί πιστοί επισκέπτονται 
τους τάφους συγγενών και φίλων ή πραγματοποιείται η εκταφή των νεκρών 
αν έχει περάσει το απαιτούμενο διάστημα. (από Wikipedia)

Ευχαριστούμε τον φίλο Γιώργο Κυριακίδη για την ανάρτηση στο Youtube.