22/03/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ-ΣΑΝΙΔΗΣ “ΠΑΡΑΚΑΘ”

Ο συνεργάτης της σελίδας μας – χρήστης του Youtube “NoTip”
επισκέπτηκε το ποντιακό κέντρο “Παρακάθ” στην Θεσσαλονίκη
στις 15 Μαρτίου 2013. Τον ευχαριστούμε θερμά για το βίντεο!