20/03/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ


Ποντιακά τραγούδια της Εαμικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. 
Τραγούδι Χρήστος Παπαδόπουλος 
Λύρα Θανάσης Στυλίδης , Άγγελος Βασιλειάδης
Νταούλι Κλεάνθης Βασιλειάδης 
Παραγωγή ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Από τα ” Αντάρτικα του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ” 


Τρία χρόνια σα ρασσία πολλά έσυρα.
τι Χριστού τα πάθη μάνα μ΄όλα επέρασα.
Πεινασμένος οξυπόλτος επολέμεσα,
τον γλυκίν τον ύπνο μάνα ξαι κι εχόρτασα.

Σα Πιέρια μανίτσα΄μ σην οροσειράν,
σην μάχην εκεί εντόχτα για πρώτη φορά.
Εντώκανε με τα σφαίρας ασ΄αυτόματα,
και το ψόπο΄μ εκολύμπεσεν σα γαίματα.

Τα σφαίρας και τα κανόνια ρούζνε αμόν βρεσσίν,
και τη ψυμ θα παραδίγω απάν σο ρασίν.
Μάνα να ελέπς τα σφαίρας ντ΄εντοκάνε με,
δυο μέτρα παλικάρι εκοσκίντσανε.

Στείλον με τη νοσοκόμαν η ενάν γιατρόν,
σο ρασσίν απάν μανίτσα΄μ εμέν να λαρών.
Οι γιατροί παν κ΄έρταν μάνα ‘μ και τερούνε με,
κανείς το φάρμακον κι έβρεν να λαρών εμέν.

Όσον να ρωτάς μανίτσα΄μ κι όσον να αραεύ’ς,
κι θα ευρίκς το παιδόπος άδικα μη τρέεις.
Υπερίφανη να είσαι να λες ,να γελάς,
η ψυ΄μ έβγαινεν κι εκούξα << ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΑΣ >>