16/03/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ-ΚΥΡΚΕΝΙΔΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

“ΓΙΑ Τ΄ΕΜΕΤΕΡΤΣ'”
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ – ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΥΡΚΕΝΙΔΗΣ – ΛΥΡΑ