12/10/2012 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Ζωντανή Ηχογράφηση
Σάββας Πετρίδης – λύρα
Παναγιώτης Ακριτίδης (Σαμάγιαλης) – τραγόυδι
Live Recording
Savvas Petridis – Pontian lyra
Panagiotis Akritidis (Samayialis) – vocals
Radiotrapezounta.com
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos